Om in Fryslân direct uit de startblokken te komen bij de nieuwe Europese Bestuursperiode 2021-2027, is in 2019 het initiatief Europe Ready Fryslân ontstaan. 

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Folder Website

Dit initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslân, Leeuwarden en de provincie Fryslân, is nadrukkelijk gericht  op de Friese overheden, ondernemingen en kennisinstellingen. Europe Ready Fryslan heeft een permanent karakter.

Doel is om door middel van een uitgebreid workshopprogramma kennis te delen en op te bouwen. Kennis op het terrein van Europees beleid, netwerken, lobby en het benutten van financieringskansen.

Daarbij is samen gewerkt met o.a. Europa Decentraal, de VNG team Europa, Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), VNO-NCW Noord, Dutch Culture, Toerisme Alliantie Friesland, Learning HUB Friesland, het European Tourism Futures Institute (EFTI) en Healthy Ageing Network Noord Nederland (HANN).

Naast de website www.europereadyfryslan.nl waar het programma en de registratie van de gehouden workshops van Europe Ready Fryslan wordt gedeeld is er een LinkedIn groep Europe Ready Fryslân. Deze LinkedIn groep telt op dit moment 225 leden namens overheden, kennisinstellingen, ondernemers en belangenorganisaties. Binnen deze groep worden Europese actualiteiten en kennis gedeeld.

Op 27 mei jl. vond een online meetup Europe voor en door gemeenten plaats. Dit werd georganiseerd door de VNG, team Europa. Europe Ready Fryslan ontwikkeld een nieuw programma voor de komende periode en zal vast onderdeel gaan worden van de Friese Projecten Machine.