Alkmaar onderhoud al decennialang vijf internationale stedenbanden. Ter ere van het 450 jarig jubileum van het Alkmaars ontzet nodigde het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC) de vijf zustersteden uit voor een uitwisselingsbijeenkomst in Alkmaar. 

Jaartal

2023

Gemeente

Alkmaar heeft een lange geschiedenis met de internationale stedenrelaties. Zo gaat de stedenband met Bath (Verenigd Koninkrijk) terug tot in de Tweede Wereldoorlog. In de loop der jaren heeft de gemeente het onderhouden van de stedenbanden overgedragen aan het Alkmaars Uitwisselings Comité. De vrijwilligers van het comité organiseren met steun van de gemeente verschillende uitwisselingsactiviteiten. Jaarlijks vinden er circa vijftig uitwisselingen plaats, waarbij ongeveer 1000 mensen betrokken zijn.

Internationale uitwisselingsbijeenkomst

Van 12 tot 15 oktober organiseerde het Alkmaars Uitwisselings Comité (AUC) een bijeenkomst voor de vijf zustersteden van Alkmaar. De delegaties uit Bath (Verenigd Koninkrijk), Troyes (Frankrijk), Darmstadt (Duitsland), Bergama (Turkije) en Tata (Hongarije) reisden af naar Alkmaar voor de uitwisselingsbijeenkomst.

Centraal in het programma stond de uitwisseling van de zes steden op het gebied van internationale relaties. De delegaties presenteerden en bediscussieerden de recente activiteiten en de toekomstvisies op de internationale betrekkingen die de steden onderhouden. Daaruit bleek dat hoewel de initiatieven en beschikbare capaciteit per delegatie sterk verschilde, maar dat er een grote waarde werd gehecht aan internationale uitwisseling op bestuurlijk, cultureel en educatief vlak. 

In het licht van de internationale ontwikkelingen zijn de decentrale relaties van grote waarde om onderling begrip en waardering te bewaren. De delegaties stelden vast dat zij elkaar veel te bieden hebben op het gebied van uitwisseling en de ambitie hebben om in de toekomst te blijven werken aan uitwisselingsactiviteiten.

Internationale stedenbanden van Nederlandse gemeenten

In Nederland is er een groot aantal gemeenten dat stedenbanden onderhoud. In de loop der jaren hebben steeds meer gemeenten stedenbanden beëindigd. In verschillende gemeenten is het thema naar de achtergrond verdwenen en in andere gemeenten werden de relaties problematisch geacht, bijvoorbeeld vanwege mensenrechtenschendingen in het betreffende land. 

Sinds de uitbraak van de oorlog in Oekraïne is er in verschillende gemeenten hernieuwde interesse in internationale stedenrelaties. Zo worden er stedenrelaties met Oost-Europese steden aangegaan of nieuw leven ingeblazen om Europese integratie, solidariteit en vredesbevordering te stimuleren.

Gerelateerde links