Zorgverleners die werken met Eritrese Alleenstaande Minderjarige Vreemdelingen (AMV) en AMV’ers zelf vragen om betere psychosociale hulpverlening. Ook de Jeugdombudsman uit Den Haag schreef een rapport over de noodzaak van goede hulp bij deze overgang om te zorgen dat deze AMV’ers de hulp krijgen die ze nodig hebben.

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Persbericht / Nieuwsbericht Website

Eritrese alleenstaande minderjarige vergunninghouders (AMV’s) hebben te maken met psychosociale problemen en trauma’s en lopen grote risico’s om geïsoleerd te raken, afhankelijk te worden van bijstand, in de schulden te belanden of zelfs af te glijden naar het criminele circuit. Volgens zorgprofessionals en de Jeugdombudsman uit Den Haag is een belangrijke oorzaak een gebrek aan continuïteit in de psychosociale hulpverlening (PSH) rondom de transitie van 18- naar 18+. 

Het doel van dit éénjarige project van ZonMw was het verbeteren van de psychosociale hulpverlening aan AMV’ers uit Eritrea bij de overgang van jeugd- naar volwassenzorg in Den Haag. TNO heeft, in samenwerking met Jeugdformaat, participatief evaluatieonderzoek uitgevoerd naar de bevorderende en belemmerende factoren bij de transitie van 18- naar 18+ voor Eritrese AMV’s in Den Haag en naar de wijze waarop deze kan worden geoptimaliseerd.

De aanbevelingen die uit dit project kwamen, zijn gebundeld in een factsheet voor hulpverleningsorganisaties. Daarnaast zijn er vijf informatiekaarten ontwikkeld met en voor Eritrese AMV’s, over de volgende thema’s:

-    huisarts
-    werk
-    zorg(verzekering)
-    Nederlandse taal
-    donorregister.
Deze kaarten zijn vrij beschikbaar en wijd verspreid binnen en buiten de regio van Den Haag.