Stimuleren van burgerinitiatieven die de leefomgeving mooier, leuker, veiliger of socialer maken. Dat doet de gemeente Apeldoorn door financiële steun, door initiatiefnemers te verbinden met lokale partners en door bevordering van crowdfunding. 
Deze casus is finalist van #GemeenteDelers 2022.

Jaartal

2022

Gemeente

In april 2020 is Apeldoorn gestart met de subsidieregeling inwonersinitiatieven en de initiatievenmakelaar. Inwoners kunnen op eigen titel gebruikmaken van de subsidie om hun initiatief uit te voeren – of het nu groot of klein is. De initiatievenmakelaar helpt met de aanvraag, verbindt inwoners aan lokale partners en legt de link met ambtenaren die kunnen helpen. 

Voorwaarde regeling

Een essentiële voorwaarde om mee te doen aan de regeling, is dat het initiatief een maatschappelijk belang heeft. En ook: dat je het initiatief sámen met anderen uitvoert. Zo draagt het op verschillende manieren bij aan het versterken van de lokale samenleving

De regeling inwonersinitiatieven bereikt zowel inwoners in de stad Apeldoorn als in de omliggende dorpen. In relatief korte tijd was het mogelijk om een scala aan initiatieven te ondersteunen. Sinds de aftrap zijn al ruim 100 initiatieven gehonoreerd. De aanvragen kenmerken zich door een enorme diversiteit in zowel doelgroepen als het type initiatief.

De subsidieregeling inwonersinitiatieven springt in op de eigen kracht van de buurt. Buurtbewoners zien zélf immers vaak het beste wat er nodig is in hun wijk. Ze helpen om de buurt mooier, veiliger, socialer en leefbaarder te maken en versterken de buurt.

Inwoners uit een van de Apeldoornse wijken kwamen bijvoorbeeld met het idee voor een koffiekamer: een ontmoetingsplek in de wijk om het contact te versterken. Organisatorisch hadden ze alles rond, maar ze misten nog een bedrag om een goed koffiezetapparaat aan te schaffen en de pui van de koffiekamer aan te passen. Met een kleine subsidie uit de regeling waren de initiatiefnemers ontzettend geholpen. Een klein steuntje in de rug – in de vorm van subsidie, advies of koppeling met een partner – heeft vaak grote impact. 

Makkelijk in gebruik

Door de eenvoudige voorwaarden en de toegankelijke aanvraagprocedure kunnen inwoners gemakkelijk gebruikmaken van de subsidieregeling inwonersinitiatieven. Vooral bij kleine aanvragen zijn de initiatiefnemers positief verrast over de snelheid van het proces. Bovendien staan ze er niet alleen voor: de initiatievenmakelaar steunt inwoners bij het aanvragen van hun subsidie, bij het verbreden van hun netwerk en bij het contact met de gemeente.  
De initiatievenmakelaar zorgt ook dat de expertise van eerdere initiatieven benut wordt. Ze draagt eraan bij dat zowel de lokale samenwerking als de samenwerking tussen inwoners en gemeente verbetert. Op die manier stijgt de kans van slagen voor inwonersinitiatieven. De kennis van best practices kan hergebruikt worden bij de ondersteuning en uitvoering van nieuwe initiatieven. 

Na anderhalf jaar initiatievenregeling volgt nu een evaluatie van deze regeling. Begin 2022 is de uitslag hiervan beschikbaar. Op basis van de voorlopige resultaten is duidelijk dat steeds meer inwoners hun weg naar de regeling weten te vinden. Bovendien helpt de regeling mee om kleine en grotere initiatieven tot een succes te maken.