Door het meten van drukte in de binnenstad is het mogelijk om de economische gezondheid te volgen en bij te kunnen sturen. Deze data wordt ook ingezet t.b.v. de Conversie (een index op basis van het aantal passanten, aantal bezoekers in de winkel en de hoeveelheid betalende klanten)

Jaartal

2021

Gemeente

Type

Projectbeschrijving

Nadat de sensoren inmiddels al een jaar tellen, wordt deze data nu ingezet om ondernemers een beeld te geven hoe druk het de komende tijd gaat worden waardoor ze hun personeelsbezetting en openingstijden slimmer kunnen bepalen. Het meetsysteem blijkt ook prima inzetbaar voor crowdmanagement. Het meet de drukte waardoor goed inzicht is in hoeverre de 1 1/2 meter wordt nageleefd in de openbare ruimte. Met de politie en de veiligheidsregio wordt gekeken of het systeem ook in te zetten is, na de corona periode als er weer echt drukke evenementen als de vierdaagse gaan plaatsvinden. Rondom het busstation zijn tijdelijk 5 sensoren geplaatst om inzicht te krijgen in de loopstromen. Deze data wordt gebruikt in de herontwikkeling van het stationsgebied.  

Het systeem laat zien dat er naast privacy onvriendelijke wifi-tracking systemen ook systemen mogelijk zijn die passanten tellen op een privacy by design principe. Het laat ook zien dat dat een belangrijke bron is voor het managen van een gezonde binnenstad.   

Gemeente Utrecht heeft voor hetzelfde systeem gekozen. Gemeente Nijmegen heeft geholpen bij het opstellen van een meetplan en het data verwerkingsproces. Er zijn meerdere gemeente die interesse hebben en al een uitvraag bij de leverancier hebben gedaan. Via de landelijk politie wordt de data momenteel via COVID innovatie geld gekoppeld aan landelijke crowdmanagement applicaties die door de politie worden gebruikt.    

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de GemeenteDelers.

 

Gerelateerde links

Contactgegevens

Naam

Paul Geurts

E-mail

p.geurts@nijmegen.nl

Telefoon

14-024