Met het Digitale geboorteaangifte ontwikkelt de gemeente een service waarmee kersverse ouders in een voor hen hectische tijd samen plaats- en tijdsonafhankelijk geboorteaangifte kunnen doen. Dit levert een grote tijdsbesparing op voor zowel de inwoner als de gemeente.

Jaartal
2021
Gemeente
Type
Overig type

Het doel is om een PoC voor een digitale geboorteaangifte volgens de principes van Common Ground op te leveren, waarbij in de tijd- en plaats onafhankelijk aangifte de ouders én de zorgverleners worden ontlast en alle Nederlandse gemeenten deze toepassing kunnen gebruiken.

Gegevens die noodzakelijk zijn voor de geboorteaangifte worden via API's (open source) automatisch opgehaald uit de elektronische patiëntendossiers (Babyconnect) en via notificaties afgeleverd bij de gemeente waar de geboorte heeft plaatsgevonden. De toepassing kan direct worden aangesloten op een burgerzaken-applicatie of op een willekeurig zaaksysteem. 
Vanwege de onafhankelijkheid van de leveranciers kan bij doorontwikkeling van het PoC de toepassing in alle Nederlandse gemeenten worden toegepast. De toepassing kan op alle bestaande interactielagen worden aangesloten met een API. 

De eerste doelgroep zijn natuurlijke de jonge ouders, die de aangifte van de geboorte van hun kind plaats- en tijdonafhankelijk kunnen doen, ook bij thuisbevallingen. De aangifte hoeft niet meer te worden gedaan bij de gemeente waar het kind is geboren. Het proces is is zodanig slim ingericht dat ongeacht waar de aangifte wordt gedaan, deze via notificaties wordt afgeleverd bij de gemeente die de akte behoort op te maken (daar waar het rechtsfeit heeft plaatsgevonden). Zij geven de toestemming om de gegevens op te halen uit de elektronische patiëntendossiers. Een losse onafhankelijke artsenverklaring per bevalling is dus niet meer nodig, waardoor het administratieve handelingen voor de zorg bespaart. 

Sinds het wettelijk mogelijk is om de geboorteaangifte digitaal te doen (1-1-2020) zijn er steeds meer gemeenten die deze mogelijkheid aanbieden. Van deze mogelijkheid wordt massaal gebruik gemaakt (in Helmond >90% van de aangiften). De huidige toepassingen voldoen of niet (helemaal) aan de wettelijke verplichtingen (de onafhankelijke artsenverklaring; met uitzondering van i-geboorte+) of vragen nog steeds gegevens uit die eerder al ergens zijn opgeslagen. De aangifte op deze wijze wordt een integraal onderdeel van de pré- en postnatale klantreis, de (bijna-)mens staat hierbij centraal! In het proces wordt verbinding gelegd met het domein van de geboortezorg, zonder extra handelingen te vragen binnen de geboortezorg. Aansluiting is gezocht en gevonden met het vanuit de zorg geïnitieerde programma Verbetering Interactie Patiënt & Professional (VIPP).

Informatie-uitwisseling in de keten levert alle partijen winst op, omdat het snel en veilig is en AVG-proof kan worden opgezet. Dit ontzorgt inwoners, die steeds meer pro-actieve dienstverlening van de overheid vragen. Jonge ouders willen vooral genieten van het moment. 

Door elke gemeente is het proces eenvoudig te gebruiken, want wordt leveranciersonafhankelijk in een Openburgerzaken omgeving aangeboden. De oplossing wordt eenmalig ontwikkeld en meervoudig gebruikt.  
De in het kader van het project ontworpen proces en de in de PoC ontwikkelde API's zijn open source en geplaatst op GitHub. De gehanteerde principes kunnen ook worden toegepast in bijvoorbeeld de overlijdensaangiften (koppeling met het EPD). Ook zijn aanzetten gegeven om andere instanties in het proces direct te laten aansluiten (SVB voor de aanvraag kinderbijslag en de GGD voor de hielprik). 
In de ontwikkeling van het PoC is ook gebruik gemaakt van de door de VNG te ontwikkelen standaarden met betrekking tot de notificaties. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.