In Noordwijk werkt de gemeente intensief samen met cliëntorganisatie Per Saldo. Dit zorgt ervoor dat medewerkers en inwoners van Noordwijk die met een persoonsgebonden budget (pgb) te maken krijgen goed op de hoogte zijn. Een goede toerusting aan de voorkant kan fouten en misverstanden in de toekomst voorkomen.

Jaartal
2021
Gemeente

‘De afgelopen jaren heeft de gemeente Noordwijk opgetrokken met Per Saldo. Per Saldo heeft de gemeente geadviseerd bij het opstellen van de nieuwe Nadere Regels Jeugdhulp 2021. In de nieuwe versie is er meer aandacht voor de bewuste keuze van de inwoners voor een pgb en het hebben of kunnen verkrijgen van de juiste pgb-vaardigheden. Voor inwoners en professionals is een digitale informatieavond gehouden om hen voor te lichten en om met de inwoners te praten over de knelpunten die zij ervaren. Er is gewerkt aan de pilot pgb-Meedenkers. Deze is 1 september gestart. In de pilot worden inwoners ondersteund. Medewerkers kunnen Per Saldo gebruiken als vraagbaak. Zo nodig wordt er gewerkt aan deskundigheidsbevordering van de medewerkers.

‘Het Meedenkersnetwerk bestaat uit vrijwilligers en beroepskrachten. Een meedenker is onafhankelijk Je kiest zelf wie er met je mee mag denken. Deelnemers aan het Meedenkersnetwerk zijn professionals en vrijwilligers van welzijn-, vrijwilligers- en maatschappelijke organisaties. Dat Per Saldo nu, bij wijze van proef, is toegevoegd, zorgt ervoor dat het proces rondom een pgb beter georganiseerd kan worden. Deze pilot duurt van 1 september 2021 tot eind 2022.