Vanuit project LSI wordt samengewerkt met ketenpartners in de aanpak tegen misbruik van sociale voorzieningen. Met elkaar ervoor zorgen dat er niet alleen uitkeringen rechtmatig worden verstrekt, maar ook helpen om de situatie in het gezin én de leefbaarheid en veiligheid in de wijken te verbeteren.  

Jaartal

2022

Gemeente

Type

Overig type

Het project startte een week voor de eerste lockdown, waardoor de huisbezoeken stopgezet moesten worden. Hierdoor werd het voortraject nóg belangrijker en daarom is het proces hieromheen zorgvuldig ingericht. Zo was je ook voorbereid op de toekomst, mocht er weer een lockdown komen.  

In het voortraject wordt de gemeentelijke administratie vergeleken met die van UWV en de Belastingdienst. Hierdoor is het mogelijk om al veel informatie vanuit huis of kantoor in te vullen en moeten er minder huisbezoeken afgelegd worden. Wanneer er toch een huisbezoek nodig is, is dit onderzoek ook gerichter. Er is dan al veel informatie uit de administratie gehaald. In de samenwerking met ketenpartners wordt ook gesprekken met de klant samen aangegaan. Zo hoeft de klant maar één keer zijn verhaal te doen en leren de samenwerkingspartners ook van elkaar. 

De resultaten tot en met het 3e kwartaal 2021 zijn: 

- Politie: 1 arrestatiebevel 
- UWV: € 135.000 terugvordering en € 35.000 nabetaling 
- Sociale Dienst Drechtsteden: € 909.266,46 terugvordering + besparing
- Belastingdienst: 30 toeslagen gewijzigd, 2 hennepzaken
- BRP: 50 onderzoeken, 35 wijzigingen
- Woningbouw: 2 woningen teruggegeven 
- Omgevingsdienst: 2 last onder dwangsom 

Start project
Het project startte in maart 2020, vlak vóór de intelligente lockdown. Nog voor er goed en wel gestart waren, moesten de plannen aangepast worden. Doordat het niet meer mogelijk was om naar huisbezoeken te gaan, en afspraken geminimaliseerd moesten worden, is de aandacht naar het intensieve administratieve onderzoek gegaan. 
Door verschillende methodieken die gebruikt worden, krijgen we echt een goed beeld van wat er speelt achter de voordeur en hierdoor ook inzicht in eventuele andere problematiek. Vanuit de samenwerking krijg je ook signalen door die je anders gemist zou hebben. Wanneer nodig, wordt doorverwezen in de eigen organisatie, zodat klanten geholpen worden aan (een training voor) een baan.  
Door de integrale aanpak zie je beter ernstige gebreken bij panden. Eigenaren worden hierop aangesproken of krijgen een boete. Hierdoor wordt de verloedering van straten aangepakt.  
Door zichtbaar in de wijk bezig te zijn, kwamen bewoners uit zichzelf meldingen doen bij de politie van overlast, oneigenlijk gebruik van BRP-inschrijvingen, gebreken aan woningen en kamerverhuur. 

Resultaten
De meeste resultaten worden in het laatste kwartaal van 2021 en het 1e kwartaal van 2022 verwacht, want dan kunnen de huisbezoeken weer gedaan worden. Inmiddels wordt ruim anderhalf jaar op deze manier gewerkt, waardoor de samenwerking goed is ingebed. En uit de lijst met resultaten blijkt het zijn vruchten af te werpen. De medewerkers van de sociale dienst, maar ook die van de Belastingdienst en UWV zijn gewend aan deze werkwijze en de afstemming gaat steeds makkelijker. Wanneer het project is afgerond, wordt een eindrapportage opgeleverd. Hier wordt ook ingegaan op de inbedding en borging van het project. Hiermee kan dit ook worden overgedragen aan andere wijken of gemeenten.

Er is een meerjarenplan geschreven om binnen de Drechtsteden vergelijkbare projecten in te zetten in verschillende gemeenten. Dit meerjarenplan kan ook rekenen op het commitment van de samenwerkingspartners. De wijkgerichte aanpak is/wordt bijvoorbeeld ingezet in gemeenten Papendrecht en Zwijndrecht. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers2022.