Praktijkvoorbeelden (215)

Inclusief Groningen

Sinds een paar jaar werken gemeente, Provincie, COC, Movisie en DMG structureel nauw samen om inclusie in de Provincie op de kaart te zetten en lhbti+ en diversiteit de ruimte te bieden die het nodig heeft.

Vereniging van Groninger Gemeenten (VGG) 2023

Factor Z

De gemeente Zundert werkt sinds 2016 programmatisch aan de hand van verschillende programma's. In 2018 is een programma ontwikkeld voor inwoners- en overheidsparticipatie, de “Factor Z”. Dit programma is het resultaat van een samenwerking tussen gemeenteraad en Bestuur en Organisatie...

2023

Bomenroute begraafplaats De Wissel

‘Op gemeentelijke begraafplaats De Wissel staan bijzondere bomen. Mede daardoor is de begraafplaats een betekenisvolle plek om te zijn. De bomenroute laat bezoekers op een andere manier kennismaken met groen.

2023

Robot met AI-functie werkt 3 jaar achterstand weg

Dankzij een robot die softwarematig handelingen wegneemt, konden er drie jaar aan achterstand weggewerkt worden. Het gaat specifiek om het verwerken van door de OFGV (Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek) aangeleverde zaken; documenten en stukken. De OFGV voert de milieucontroles...

2023

VerduurSAMEN2030: Bergen(L) energieonafhankelijk

Gemeente Bergen heeft met het programma VerduurSAMEN2030 de ambitie om in 2030 energieonafhankelijk te zijn. De programmatische aanpak van VerduurSAMEN2030 is de afgelopen jaren succesvol gebleken en wordt intern geïmplementeerd binnen andere beleidsterreinen.

2023

Nieuwe wet inburgering: Venlose integrale aanpak 

In de geest van de wet stimuleert de gemeente Venlo inburgeraars om maximaal zelfredzaam te worden. Alles wordt in het teken van dit doel gezet: maatwerk in de aanpak, het naadloos samenspel met de aanbieder, en het sturen op effecten.

2023

Vernieuwing online stadhuis

Gemeente Apeldoorn heeft haar corporate website op een innovatieve wijze vernieuwd. Door lef te tonen om de al prima online dienstverlening uit te breiden met informatie waar de inwoner naar op zoek is en die inspireert. En tegelijkertijd de bezoeker...

2023

KCC speelt belangrijke rol in Omgevingswet

Het Klant Contact Centrum (KCC) wordt serieus meegenomen in het opzetten van de serviceorganisatie te voorbereiding op de Omgevingswet en de WKB (Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen). Er wordt heel nadrukkelijk de verbinding tussen het KCC en Triage ruimtelijk domein...

2023