Sorteren
Intensief Casemanagement (ICM) vormt de kern van de Multifocusinterventie. Dit is een op de systeemtheorie gebaseerde, gezinsgerichte interventie bij huiselijk geweld en kindermishandeling.
Station Deurne is door een burgerinitiatief een blijvende oase geworden waar groen, foto's en muurschilderingen om voorrang strijden.
Het doel van FC Noaber is om de integratie en participatie van statushouders te bevorderen. Noaber is Twents voor 'goede buurman'.
In de gemeente Dongen is gezondheid een van de onderdelen van het participatieverklaringstraject. Op een van de zes dagen van het traject is er een rondleiding bij de bibliotheek en een workshop bij de GGD.
Coaching gezonde leefstijl is een regelmatig terugkerend programma op ISK/taalschool de Globe in Bussum. Er is veel animo bij ouders en kinderen om mee te doen.Met betrekking tot het programma 'coaching gezonde leefstijl' is met name het contact tussen ouders...
Zwolle pakt de invoering van de Omgevingswet stapsgewijs aan.
Dit praktijkvoorbeeld is een uitwerking van alle Bouwstenen personen met verward gedrag
In Haaksbergen organiseren buurtsportcoaches (onder andere in dienst van Mediant, de organisatie voor geestelijke gezondheidszorg in regio Twente) diverse laagdrempelige activiteiten vanuit participatievoorziening 'Ziens'.
Sinds oktober 2015 zet Vught op het snijvlak van veiligheid en zorg de wijk GGD'ers in. Zij zijn in staat te helpen, verbinding te leggen met (zorg)ketenpartners en de politie te ontlasten.
Vier jongeren in één huis. Dit is hoe een kleine stichting Kansrijk Wonen jongeren helpt op eigen benen te staan. De stichting helpt op deze manier ook jonge statushouders.