De mobiele co-creatieplek Karel is tijdens de coronacrisis omgedoopt tot de KARonA bus (Karel ontmoet Amsterdam). Hiermee zijn het afgelopen halfjaar (okt 2020 - mrt 2021) 1.600 fysieke gesprekken gevoerd in Oost en was er contact met de bewoners en ondernemers en inzicht in wat er speelde. 

Jaartal

2021

Gemeente

Trefwoorden

Type

Projectbeschrijving

KAREL wordt sinds de zomer van 2020 ingezet door het co-creatieteam Dapperhart. Samen met bewoners en ondernemers zoekt het co-creatieteam Dapperhart naar oplossingen voor de hardnekkige en complexe vraagstukken in de buurt. De bus is tijdens de coronacrisis ingezet om inwoners en ondernemers te vragen hoe het met ze gaat ten tijde van de Corona maatregelen. Of ze hulp en steun nodig hebben en misschien nog tips hebben voor de gemeente.

De medewerkers krijgen van te voren een briefing en draaiboek. Om alle signalen en ervaringen vast te leggen is een registratiesysteem ontwikkeld. Op basis van deze informatie maakt de gemeente infographics die weer gebruikt worden als zogenaamde ‘praatplaten'. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de finalisten van de #GemeenteDelers.

Resultaat

Veel ambtenaren die thuiswerken zetten zich in om te weten hoe het gaat met de burger en de ondernemer. Ze spreken wekelijks een kleine 200 personen en horen prachtige verhalen van mooie initiatieven maar ook schijnende zaken. De gemeente past beleid direct aan op dergelijke vraagstukken. De bijvangst is dat ook informatie naar boven komt over zaken die los staan van corona maar wel grote impact hebben op de buurt. De burgers zijn blij met deze ontmoeting in de wijk. 

Aandachtspunten

  • Regel een mooie duurzame bus (zoals die van MAP)
  • Motiveer je collega's en maak een instructie hoe op straat iemand te benaderen en te vragen hoe het werkelijk met haar/hem gaat.
  • Zorg voor briefing vooraf en debriefing achteraf.
  • Registreer de opgehaalde informatie en zet de signalen uit op de juiste afdeling 

 
 

Gerelateerde links