Sorteren
De economie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) wordt hard geraakt door de coronacrisis. Onderzoek van onderzoeksinstituut SEO laat 4 mogelijke scenario’s zien voor de 32 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam en de 13 gemeenten in de zogenoemde Corop-regio GrootAmsterdam.
In deze nieuwe cultuurnota wordt het cultuur vermogen centraal gesteld. Het cultureel vermogen laat zich zien in de kracht en het enthousiasme van de culturele sector.