De viering van 750 jaar stadsrechten, werd aangegrepen om het beste uit de stad te halen door middel van verbinding en een feest van, voor, door de stad. Met deze stadsverjaardag wilde het programmateam inwoners, bedrijven en instellingen inspireren om de stad mooier en leuker te maken met als thema “Geef Gouda door!”
Het stadsbestuur wenste een jaar lang feest en verbinding voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond en met aandacht voor verschillende stakeholders.

Jaartal

2023

Gemeente

Een eerste gemeentelijke investering, werd vermenigvuldigd door ondernemers, inwoners, tijd, geld, creativiteit. Werken vanuit de stad met een programmateam en fonds, leverde 150+ activiteiten, waarbij inwoners en organisaties een grote stempel op het programma drukten, resulterend in sterke betrokkenheid en landelijke positionering:
Een drukbezochte citytrip van 6 maanden. Door gemeentelijk afdeling-overstijgend te werken en externe stadsmakers in positie te brengen, is geïnvesteerd in community-building met de stad als mede-eigenaar en een beperkte rol voor de ambtelijke organisatie. 

Waardevol 

De opkomst gedurende de feestperiode en aandacht voor elkaar, was groot en leverde positieve spin-offs, verbinding en media-aandacht op. De hoofddoelgroep van inwoners en ondernemers liet zich veelvuldig zien en onderzochte cijfers geven een positief beeld over het bereik, ook van buitenaf. Dankzij richtlijnen van fonds en programmateam werden barrières als toegangsprijzen weggenomen en gingen de feesten ook (of juist) de wijken in, naar inwoners toe, via wijkcentra, zorgcentra en scholen. Oude en nieuwe inwoners van Gouda, zoals de Oekraïense vluchtelingen of tijdelijke inwoners op de COA-boot werden betrokken en participeerden in cultuurprojecten en sporttoernooien. 

Van kunst tot sociaal-verbindende projecten: Gouda750 manifesteerde zich als een inclusief feest met een stad vol vlaggen in herkenbare huisstijl, die de thema’s verdraagzaamheid in veelkleurigheid belichaamden. Het nieuwe bestuursakkoord draagt de titel “Geef Gouda door,” met dank aan de duurzame initiatieven, netwerken en plannen waar de stad nog lang plezier van zal hebben. 

Herbruikbaar 

Tijdens de feestperiode is het programmateam regelmatig benaderd door Gemeente die een viering of themajaar voorbereiden en besloten werd de evaluatie voor extern gebruik ter beschikking te stellen om de opgedane kennis over dit effectieve samenwerkingsverband tussen gemeente, stadsmakers, inwoners en ondernemers, te delen via een publicatie. Daarnaast verschijnt een koffietafelboek: “Gouda750 in Beeld”, als prachtig visitekaartje van Gouda en inspiratiebron om de kracht van een stad optimaal te benutten. De feestperiode zal nog lange tijd herbeleefd, en de aanpak hergebruikt worden, voor grotere evenementen, feestdagen en bijzondere momenten om de stad te mobiliseren.  

Dat gebeurt ook dankzij digitale bronnen, beschikbaar voor het grote publiek, waaronder de website Gouda750.nl, sociale media en professionele videoverslagen. Het Streekarchief Midden-Holland heeft zoveel mogelijk activiteiten gefilmd en vastgelegd, evenals de bibliotheek via een verhalenarchief. Door het actief benaderen van pers/media en de organisatie van een perslunch, is Gouda veelvuldig in het nieuws geweest. 

Winnen 

Gouda750 is gevierd door terug te kijken en vooruit, naar het Gouda van morgen. De stad wordt duurzaam doorgegeven met visie op een toekomstbestendig beleid en aandacht voor wat er speelt. Dankzij mobilisatie van de energie en creativiteit van bewoners is er meer ruimte ontstaan voor initiatieven uit de stad en staan de gemeentelijke organisatie en inwoners dichter bij elkaar, met een gezamenlijk gevoel van trots en burgerschapsinitiatieven die de toon hebben gezet voor beleid. 

Dit praktijkvoorbeeld was een van de inzendingen voor de #GemeenteDelers 2023.

Gerelateerde links