Sorteren
Overheidsorganisaties hebben de wettelijke verplichting om websites toegankelijk te maken voor mensen met een functiebeperking.
Gemeente Roermond heeft al jaren aandacht voor een inclusieve samenleving. Dit naast de verplichtingen die het VN Verdrag met zich meebrengt. Het Verdrag en de verplichtingen die in Nederland in de wet zijn vastgelegd, wordt aangegrepen om hier om hier...
Gemeente Zeist heeft de ambitie dat de gemeente zo spoedig mogelijk energieneutraal is, uiterlijk in 2050.