Sorteren
Het Young Professionals Programma voor Statushouders (YPPS) is een uniek traineeship voor nieuwkomers. Een driejarig programma waarbij de focus ligt op de combinatie van het leren van de taal en werken.
De facebookpagina's Syriërs Gezond en Opgroeien in Nederland voorzien in een behoefte aan laagdrempelige, toegankelijke en betrouwbare informatie over gezondheid en zorg, opgroeien en opvoeden in Nederland.
Het doel van FC Noaber is om de integratie en participatie van statushouders te bevorderen. Noaber is Twents voor 'goede buurman'.
Kernwoorden bij de huisvesting en integratie van statushouders zijn in de gemeente Epe: regie en meedoen.
In antwoord op de verdubbelde taakstelling voor de huisvesting van vergunninghouders heeft Nijmegen 97 mannelijke statushouders van 18 tot 23 jaar geclusterd gehuisvest in een voormalig studentencomplex op de Griftdijk in Lent.
In Horst aan de Maas is in oktober 2017 seksuele voorlichting gegeven aan een groep van elf Eritrese vrouwen.
Vanaf 2015 tot en met september 2017 hebben zich bijna 4000 statushouders in de regio gevestigd, waarvan 56% mannen en 44% vrouwen. Dat is een half procent van de huidige bevolking van Hollands Midden.
De gemeente Peel en Maas heeft in november 2017 collegebeleid inzake "nieuwkomers" vastgesteld. In die beleidsnotitie is uiteengezet hoe de gemeente de regie op de inburgering terug neemt.
Eind juni 2018 vond er in de gemeente Horst aan de Maas een tweedaagse training "Cultuursensitief werken" plaats. Tijdens de training werden verschillende theoretische kaders behandeld, waaronder de ABC-culturen.
Met de komst van statushouders uit verschillende delen van de wereld, moeten er rekening gehouden worden met diverse gezondheidsrisico's.