Sorteren
Anonimiseringsrichtlijn en infographic voor het openbaar maken van informatie
De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken samen aan een toekomstbestendige regio met schoon, stil en energiezuinig vervoer.
De samenwerkende overheden in de Metropoolregio Amsterdam (MRA) hebben concrete afspraken gemaakt om de regio te verduurzamen. Met deze afspraken willen gedeputeerden en wethouders van de grootste economische regio van ons land een duurzaam herstel uit de coronacrisis.
De gemeente Rotterdam heeft een filmpje gemaakt over het kunnen vinden van informatie.
Vanuit de gemeente Utrecht is een plan van aanpak 'controle en handhaving Tozo' beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de gemeente Utrecht een document opgesteld met daarin 'Hoe om te gaan met de aangeleverde gegevens van het Inlichtingenbureau'.
Het Toezicht Wmo Rotterdam-Rijnmond heeft proactief toezicht uitgevoerd op basis van de vraag: wat gaat goed en wat kan beter met betrekking tot de veiligheid van cliënten, die gebruik maken van de nachtopvang in de regio Rotterdam-Rijnmond.
De gemeente Rotterdam heeft de testversie van de druktemeter SpotRotterdam gereed.
Aanpak en pilots Doorgaande Lijn Werk en Taal – het maken van slimme combinaties voor Utrechters die de Nederlandse taal nog niet machtig zijn.
De Rotterdamse aanpak van drugs- en alcoholgebruik werpt duidelijk zijn vruchten af. Dat blijkt uit de resultaten van de programma’s Drugs & Alcohol I en II. De gemeente houdt tot 2022 deze positieve koers vast met het Preventie- en handhavingsplan...
Rotterdam werkt aan een toegankelijke en daarmee aantrekkelijke stad voor iedereen. Rotterdam Onbeperkt werkt hard aan het bevorderen van bewustwording over het VN-verdrag en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord.