Praktijkvoorbeelden (70)

Filter resetten

MDT (Maatschappelijke Diensttijd) op Zuid

MDT is kort voor maatschappelijke diensttijd: een ontdekkingsreis voor jongeren tussen de 14 en 27 naar de beste versie van henzelf. Een kans om hun talenten te ontdekken, nieuwe dingen te leren en van betekenis te zijn voor een ander...

2022

Ondernemer centraal

Zo veel mogelijk ondernemers bieden wat nodig is om inkomen- en bestaanszekerheid te borgen op de (middel)lange termijn. Het doel is, volledig geircht op de leefwereld van de ondernemers, de doelgroep van gerichte dienstverlening te voorzien. In het toekomstgesprek met...

2022

Verstandig gebruik sensoren openbare ruimte

Living Lab Sensible Sensor Reyeroord heeft geëxperimenteerd met gebruik van sensoren in de buitenruimte en heeft standaarden ontwikkeld op technisch, organisatorisch en sociaal gebied, waarbij behoeften van bewoners centraal staan.

2021

Openbare Ruimte Beeldherkenning Service

Dit project levert een duurzame schaalbare toepassing op, waarmee kunstmatige intelligentie automatisch objecten op de beelden kan herkennen. Daarbij worden persoonlijke gegevens verwijderd. Het project waarborgt de common-groundprincipes.

2022

Digital Twin voor alle gemeenten

Gemeente Utrecht en de gemeente Amsterdam werken samen aan een digitaal 3D model van de stad, ook wel 'Digital Twin' genoemd. Gemeente Utrecht gaat dit platform, in samenwerking met de provincie, beschikbaar stellen aan alle Utrechtse gemeenten.

2022

Backoffice bij de Rotterdamse Douwers

Rotterdamse Douwers is een netwerk van Rotterdammers die niet aan de zijlijn willen staan die hulp bieden aan Rotterdamse jongeren die in hun eigen omgeving niet de ondersteuning vinden die ze nodig hebben op het gebied van werk of opleiding...

2021

Bouw- en Woningtoezicht Rotterdam: Producten en Diensten

Het doel van de Bouw- en Woningtoezicht (BWT) is een aantrekkelijke en veilige stad nu en straks. Een stad met een hoge bouwkundige en ruimtelijke kwaliteit, waar gebouwen en de openbare ruimte duurzaam en flexibel kunnen worden gebruikt!

2021