Modelverordeningen

Dossier over (wijzigingen in) door de VNG opgestelde modelverordeningen op alle beleidsterreinen.

100 Ideeën voor de gemeentelijke regelgever

Het opstellen van gemeentelijke regelgeving is vaak een complexe zaak. Om gemeenten hierbij te ondersteunen is de publicatie '100 Ideeën voor de gemeentelijk regelgever' compleet geactualiseerd. Hieronder de derde editie (november 2018).

Lees meer over

Uitgangspunten Modelverordeningen

De VNG-modelverordeningen zijn al jaren een van onze meest bekende, gewaardeerde en gezichtsbepalende producten voor gemeenten. Het is een blijft dan ook een streven om gemeenten te voorzien van modellen met een hoge juridische kwaliteit, die – rekenschap gevende van de verschillen tussen gemeenten - op lokaal niveau goed toepasbaar zijn. Zie verder: