Stap 1. Kennis van de wet

De Omgevingswet geeft meer mogelijkheden om ambities in de fysieke leefomgeving te realiseren. Dit kan met nieuwe juridische en digitale instrumenten, meer bestuurlijke afwegingsruimte en een andere werkwijze en dienstverlening. Om de ambities van de eigen gemeente te bepalen, is het belangrijk om de essentie van de Omgevingswet goed te doorgronden.