Modelovereenkomsten jeugdhulp

Introductie

Gemeenten en zorgaanbieders moeten afspraken met elkaar maken over bovenregionale jeugdhulp. Voor deze afspraken zijn modelovereenkomsten erg nuttig. Gebruik ze, want u voorkomt er administratieve lasten mee en beperkt transitierisico’s! De modelovereenkomsten dragen bij aan een betere aansluiting tussen vraag en aanbod van bovenregionaal georganiseerde jeugdhulp. Daarnaast waarborgen de modellen de continuïteit van ondersteuning. Hieronder vindt u de modelovereenkomsten met begeleidende stukken.

JeugdzorgPlus

LVB ZZP 4 & 5

Bovenregionale Kinder- en Jeugdpsychiatrie (KJP)

Hieronder de modelovereenkomst voor specialistische GGZ. Deze modelovereenkomst kunt u gebruiken voor de verschillende jeugdhulpfuncties binnen de specialistische GGZ. Voor Kinder- en Jeugdpsychiatrie en Topreferente Traumacentra is een specifiek Programma van Eisen opgesteld

Multifunctionele centra

Jeugdbescherming en Jeugdreclassering

Pleegzorg

Jeugdverslavingszorg

Voormalig provinciaal gefinancierde driemilieuvoorziening

Standaardovereenkomst voor klein aantal cliënten jeugdhulp

Meer informatie

Speciale website

Aanbesteden en inkoop 

Landelijke inkoop