Inkoop: tips & tricks

Vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders dragen bij aan het realiseren van passende zorg en ondersteuning voor jeugdigen. De wijze waarop een gemeente zorg en ondersteuning in het kader van de Jeugdwet inkoopt, heeft consequenties voor de afspraken die de gemeente kan maken met vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders. 

Document tips & tricks

In dit document komen de verschillende uitvoeringsvarianten (hoofdstuk 1) aan de orde en volgen algemene tips over de wijze waarop het positioneren van vrijgevestigden vormgegeven kan worden in de verschillende uitvoeringsvarianten (hoofdstuk 2). Vervolgens worden specifieke tips voor de outputgerichte - (hoofdstuk 3) en taakgerichte uitvoeringsvariant (hoofdstuk 4) gedeeld. De tips en tricks met betrekking tot de inspanningsgerichte uitvoeringsvariant zijn beschreven in hoofdstuk 2.