Overige belastingen

Op onderstaande pagina vindt u informatie over overige belastingen, zoals rioolheffing en toeristenbelasting. 

Naast onroerende-zaakbelastingen, leges en parkeerbelastingen kunnen gemeenten ook nog andere belastingen heffen. U vindt hier informatie over de overige belastingen die een gemeente kan heffen, bijvoorbeeld over de juridische grondslag, wie de belastingplichtige is (wie betaalt), waarvoor de gemeente de belasting gebruikt en welke keuzes de gemeente heeft.