Overige belastingen

Op onderstaande pagina vindt u informatie over overige belastingen, zoals rioolheffing en toeristenbelasting. 

Wetsvoorstellen

Heffen rioolheffing en afvalstoffenheffing van de gebruiker

Wetsvoorstel ingediend bij TK, schriftelijke behandeling