In 2023 betalen toeristen gemiddeld 11,7% meer aan toeristenbelasting dan in 2022. Net als vorig jaar heft 89% van de gemeenten een toeristenbelasting. De hondenbelasting daalt juist, met bijna 15%. Maar liefst 17% van de gemeenten die in 2022 nog hondenbelasting hief, schaft deze belasting nu af.

Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten die COELO vandaag presenteert. COELO is een onderzoeksinstituut verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Atlas van de Lokale Lasten

De Atlas laat de ontwikkeling zien van gemeentelijke, provinciale en waterschapsbelastingen en is geheel interactief online in te zien. Ook vindt u hier de Lokale lasten calculator. Dit is een handige rekentool waarmee u eenvoudig de gemeentelijke woonlasten in uw gemeente kunt berekenen en deze kunt vergelijken met andere gemeenten.

Woonlasten huishouden koophuis

De Atlas laat ook zien hoeveel huishoudens betalen aan gemeente, provincie en waterschap. Een huishouden met een eigen woning betaalt dit jaar gemiddeld € 1.562, 5,4% (€ 80) meer dan vorig jaar. Deze stijging is aanzienlijk lager dan stijging van de WOZ-waarden (17%) of de inflatiestijging. Van het totaalbedrag gaat € 944 naar de gemeente, € 193 naar de provincie en € 424 naar het waterschap. De lasten variëren van € 1.203 in Tilburg tot € 2.567 in Bloemendaal.

Woonlasten huishouden huurder

Huurders zijn gemiddeld € 933 kwijt, dat is 4,6% (€ 41) meer dan in 2022, ook ruim onder de inflatiestijging. Hiervan gaat € 436 naar de gemeente, € 193 naar de provincie en € 304 naar het waterschap. Huurders betalen geen onroerendezaakbelasting en geen heffing gebouwd en zijn daardoor goedkoper uit dan eigenaar-bewoners. In sommige gemeenten betalen ze ook geen rioolheffing. Huurders betalen het minst in Nijmegen (€ 570) en het meest in West Betuwe (€ 1.285).

Toeristenbelasting

Een gemeente kan via toeristenbelasting niet-inwoners laten meebetalen aan gemeentelijke voorzieningen. Gemiddeld betalen toeristen €  3,27 per hotelovernachting. In Amsterdam zijn zij het hoogste bedrag kwijt: € 12 voor een hotelovernachting van € 130. De gemeenten Barendrecht en Renswoude zijn met € 0,75 per nacht het goedkoopst.

Hondenbelasting

In 40% van de gemeenten (136 gemeenten) betalen hondenbezitters nog hondenbelasting. Vorig jaar waren dat nog 165 gemeenten. Doordat minder gemeenten hondenbelasting heffen daalt het gemiddeld betaalde bedrag met 14%. Iemand met één hond betaalt gemiddeld € 34 per jaar. In de gemeenten die nog wel hondenbelasting heffen, ligt het gemiddelde (€ 80) 2,5% hoger dan vorig jaar. Het meest betalen hondenbezitters in Den Haag, namelijk € 137 voor de eerste hond.