Geachte dames en heren,

Vanmiddag om 16.00 uur voert u het debat over het burgerinitiatief ‘Stop de hondenbelasting’. Het burgerinitiatief is een waardevol instrument voor u om uw taak als volksvertegenwoordiging meer diepgang te geven. Vandaar dat de VNG zich tot nu terughoudend heeft opgesteld.