Invordering

Gemeenten zijn bij het innen van belastingen gebonden aan de regels in de Invorderingswet. Die regels maken het ook mogelijk om kwijtschelding te verlenen. Via een kwijtscheldingsbeleid kan een gemeente het voor bepaalde groepen makkelijker maken om rond te komen.

Normbedragen kwijtschelding belastingen per 1 januari 2019

Lees meer over

Invordering en kwijtschelding

Waarom verlenen gemeenten kwijtschelding? Hoe werkt de gemeentelijke kwijtschelding? En wie komen er in aanmerking voor kwijtschelding? De VNG zet het voor u op een rij.