Organisatie
LVLB
Publicatie soort
Overig
Jaar van uitgifte
2018

Personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen, de zogenaamde kleine ondernemers, kunnen sinds 1 april 2011 in aanmerking komen voor kwijtschelding van hun privébelastingschulden, als de raad de kwijtschelding voor deze groep heeft opengesteld.

De Commissie Invordering van de Landelijke Vereniging voor Lokale Belastingen (LVLB), stelt de door hen opgestelde 'Instructie behandeling kwijtscheldingsaanvragen ondernemers' beschikbaar.