Nieuws
Alle gemeenten hebben tijdens de ALV ingestemd met de motie ‘Evenwicht in coronamaatregelen’. De motie roept op om een coronabeleid te ontwikkelen met een langetermijnperspectief en een bredere gelijkwaardige afweging bij de te nemen maatregelen.
In zijn speech op de ALV spreekt Jan van Zanen zich vooral uit over het regeerakkoord. De conclusie luidt, er is weinig rekening gehouden met gemeenten. Een aantal zaken, zoals de arbitragezaak jeugdzorg, de opschalingskorting, het wmo-abonnementstarief en de financiering van de woningbouw doen zeer.
De HUB privacy en gegevensdeling in het sociaal domein en het zorg- en veiligheidsdomein is gelanceerd! Deze HUB richt zich op beleidsmedewerkers, privacy-deskundigen en uitvoeringsprofessionals die handvatten zoeken om privacy en gegevensdeling zorgvuldig in te richten.
COVID-19 blijft nog wel even onder ons. En ook als het zou uitdoven moeten we de lokale impact ervan niet onderschatten. De VNG-commissie sociale impact COVID-19 roept op blijvend alert te zijn. In het rapport ‘Sociaal beleid in de harmonicasamenleving’ werkt de commissie 3 lijnen uit.
Hoe werken ambtenaren in Almere, Apeldoorn en Wageningen aan een circulair Nederland? Dat vertellen ze in het magazine De verschilmakers. Het magazine biedt praktische inspiratie om zelf met circulaire economie aan de slag te gaan. U kunt zich ook aanmelden om 5 keer praktische tips per mail te ontvangen.
Vandaag heeft de VNG gemeenten per ledenbrief gewezen op nieuwe vergaderstukken voor de extra ALV op donderdag 13 januari. De nazending betreft 2 nieuwe moties, 2 aangepaste moties en een aangepaste resolutie.
Het wetsvoorstel Wet vervroegd stemmen in het stemlokaal moet het mogelijk maken om al 2 dagen voor de verkiezingen te kunnen stemmen. De VNG en NVVB (Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken) zijn voorstander, mits aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan.
Hoe kunnen we de dienstverlening en informatievoorziening in de domeinen werk, inkomen, schulden & inburgering optimaal laten aansluiten bij de behoefte van de inwoner?
Gemeenten kunnen de wijzigingen van het omgevingsplan zelf opstellen, uitbesteden of een combinatie daarvan. Hoe houdt de gemeente, als opdrachtgever, daar regie op? Maarten Engelberts, jurist Programma Omgevingswet VNG, vertelt u hier alles over in dit webinar.