De gemeentelijke woonlasten stegen deze raadsperiode (2018 - 2022) meer dan 4% per jaar; de ozb gemiddeld 3,7%, de afvalstoffenheffing 6,2% en de rioolheffing 1,8%. Dat blijkt uit cijfers van COELO, die de ontwikkeling van de gemeentelijke woonlasten onderzocht sinds de laatste gemeenteraadsverkiezingen.

Uit het rapport 'Ontwikkeling gemeentelijke woonlasten 2018-2022' van het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO) blijkt dat de gemeentelijke woonlasten voor meerpersoonshuishoudens in een eigen woning gemiddeld 4,1% per jaar stegen. In 2022 betalen zij gemiddeld € 904, € 134 meer dan in 2018. De ontwikkeling verschilt per gemeente. Huishoudens in een huurwoning betalen afvalstoffenheffing en soms ook rioolheffing. In 2022 zijn huurders gemiddeld € 424 kwijt. In 2018-2022 betalen zij jaarlijks gemiddeld 4,7% meer aan de gemeente.

Het rapport houdt geen rekening met de inflatie van gemiddeld 2% per jaar in dezelfde periode. In 2018 was het inflatiepercentage 1.7%, in 2019 2.6%, 2020 1.3% en 2021 2.7%. 

Meer informatie