De voorbereiding van de gemeenteraadsverkiezingen en de daarop volgende coalitievorming gaat veelal gepaard met omvangrijke informatiestromen. Gemeenten krijgen regelmatig Wob-verzoeken om documenten over de organisatie van deze verkiezingen dan wel over de fase van de (in)formatie openbaar te maken.

Om gemeenten te ondersteunen bij de omgang met deze Wob-verzoeken beantwoordt de VNG in samenwerking met advocatenkantoor Pels Rijcken in een factsheet 10 veelgestelde vragen. We blikken daarbij ook vooruit op de komst van de Wet open overheid (Woo).

Onderwerpen factsheet

De factsheet besteedt aandacht aan de volgende onderwerpen:

  • informatie over de voorbereiding en organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen
  • informatie over het verloop en de uitkomst van de verkiezingen Informatie in verband met coalitiebesprekingen
  • informatie in verband met de coalitiebesprekingen na overdracht aan (een van) de gemeentelijke bestuursorganen
  • gevolgen van inwerkingtreding van de Woo

Bij de factsheet hoort een stroomschema waarin de antwoorden op de vragen over de periode van coalitievorming schematisch worden weergegeven. Het stroomschema kunt u dus naast de factsheet gebruiken.

Meer informatie