Werken volgens de Bedoeling is mooi, maar wat is dan de Bedoeling? Wat is een goede werkwijze voor wie afwijkt van regels als maatwerk nodig is? Veel discussie in de laatste bijeenkomst van het leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Volgend jaar komt er een nieuw leernetwerk.

De 10 gemeenten van het leernetwerk wisselden 8 maanden ervaringen uit over hun veranderopgaven en deden inspiratie op van sprekers die in hun organisaties persoonlijk leiderschap en de Bedoeling centraal zetten.  

Evenwicht zoeken

Deze laatste keer was Wouter Hart te gast. Hij zette de notie van werken volgens de Bedoeling op de kaart. Het ging erover dat nooit vaststaat wat de Bedoeling is. Dat het een voortdurend zoeken is naar het juiste evenwicht van werken volgens de regels en maatwerk toepassen waar nodig. Dit vraagt ambtenaren met een goed ontwikkeld moreel kompas en een omgeving die daartoe uitnodigt. 'In het werk zijn rollen vaak gekoppeld aan enkelvoudige waarden, maar je bent als ambtenaar een weger met meerdere waarden,' zegt 't Hart. Afwijken van regels kan, maar het is belangrijk de afwijkingen te bespreken om het moreel kompas van de organisatie als geheel goed af te stellen. 

Positief

De deelnemende gemeenten werkten in de 8 maanden van het leernetwerk aan hun eigen veranderopgaven en ze hadden intervisie, met de andere gemeenten en onderling; elke gemeente deed mee met 3 mensen: de gemeentesecretaris, iemand van control en een verandermanager. De deelnemers waren enthousiast over het netwerk omdat het hen sterkt bij het verbeteren van de eigen organisaties.

Nieuwe editie

Volgend jaar komt er opnieuw een Leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Hiervoor zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. 

Meer informatie

Verslagen eerdere bijeenkomsten Leernetwerk