In gesprek met ouders over hun ervaringen met de jeugdzorg. Dat was het thema van de tweede sessie van het gemeentelijk leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling op 17 februari. Ouders ervaren vaak dat er niet naar ze wordt geluisterd.

In het leernetwerk doen tien gemeenten mee. Elk met een eigen opgave om werken volgens de Bedoeling waar te maken, van elkaar te leren en inspiratie op te doen van buiten. Het is een gezamenlijk initiatief van VNG Risicobeheer en Verdraaide Organisaties (Wouter Hart). 

Afhankelijk

Gastspreker Kathinka Bruinsma, lid van het kernteam Verdraaide Organisaties, vraagt deelnemers te denken aan de laatste ervaring waarbij ze als ouder afhankelijk waren van een hulpverlener. Een vraag die veel losmaakt. Ouders voelden zich vaak niet serieus genomen en hadden het gevoel dat het protocol voorop stond. 

Deskundigheid ouders erkennen

De belangrijkste les van de tweede sessie is dat in de jeugdzorg de deskundigheid van ouders moet worden erkend, en dat het cruciaal is de dialoog aan te gaan. Uit oogpunt van goedbedoelde daadkracht komt het voor dat een jeugdzorgtraject begint zonder een gedegen probleemanalyse. Het onderwerp van gelijkwaardigheid in de zorg moet vaker onderwerp van gesprek zijn, zowel in gemeentelijke als zorgorganisaties. Voor professionals zijn duidelijke regels weliswaar van belang, maar zijn moeten ook de ruimte krijgen om maatwerk te bieden waar nodig. 

Privacy

Elke gemeente was gevraagd een ouder uit te nodigen. Dit was in enkele gemeenten niet vanzelfsprekend. In één geval zei het CJG dat het niet mogelijk was een ouder te benaderen in verband met privacyregels. Dit zou betekenen dat regels het luisteren naar ouders onmogelijk maakt. Is dat de Bedoeling?

Knellende regels

In het evaluatierondje na de gesprekken in verschillende werkgroepen en plenair zeggen ouders dat ze het waardevol vonden hun verhaal te kunnen doen, en ze waarderen de openheid van de deelnemende gemeenten. Ook komt aan de orde dat lokaal maatwerk zich niet altijd verdraagt met landelijke regels. Voor deze knelpunten heeft het ministerie van VWS een meldpunt geopend. 

Meer informatie