Doen wat helpt, in plaats van doen wat hoort. Dat was de rode draad in de voorlaatste bijeenkomst van het VNG-leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling. Het leernetwerk krijgt een vervolg; Volgend jaar kan een nieuwe groep gemeenten meedoen.

Het netwerk gaat over het verbeteren van gemeentelijke organisaties met de filosofie van werken volgens de Bedoeling. Gemeenten werken aan hun eigen veranderopgaven, leren van elkaar en ze doen inspiratie op van sprekers van hoog niveau. 

Gemeenschappelijk denkkader

Thom Verheggen, 'Ontmanager' en co-auteur van het boek Verdraaide Organisaties, leidde de zevende bijeenkomst. Het ging over sturen op een cultuur waarin medewerkers verantwoordelijkheid nemen voor hun beslissingen en bewuste afwegingen maken tussen het systeem volgen, en waar nodig daar van afwijken. 'Wie doet wat helpt, en niet wat hoort, moet dit bespreken in het team. Het is belangrijk een gemeenschappelijk denkkader te ontwikkelen,' zegt Verheggen.

In de loop van de dag kwam een aantal leidende principes naar voren:

  • Verbind casuïstiek aan het gezamenlijk kompas.
  • Verleg de focus van oplossingen naar oplossend vermogen.
  • Geef mensen de kans zelf verantwoordelijkheid te nemen.
  • Pas op voor een sectorale aanpak (kwaliteit is het onderwerp van de kwaliteitsfunctionaris).
  • Accepteer een klein beetje onzekerheid; ruimte laten én een vinger aan de pols houden.

Nieuwe editie

Het leernetwerk Leiderschap en de Bedoeling krijgt een nieuwe editie. Een nieuwe groep gemeenten kan meedoen. De looptijd is 9 maanden. 7 tot 10 gemeenten kunnen deelnemen, elk met 3 deelnemers: de gemeentesecretaris, iemand van control en een persoon met een veranderkundig profiel. Elke maand is er een bijeenkomst van een dagdeel. In verschillende modules worden gemeenten meegenomen in het gedachtegoed van Werken volgens de Bedoeling. 

Meer informatie

Verslagen eerdere bijeenkomsten