(Update 19 september 2023 met nieuwe berekening en leeswijzer) De VNG adviseert gemeenten ook in de periode 2023-2024 voor de indexering van Wmo- en Jeugdwettarieven het OVA-percentage toe te passen.

Prijsindexcijfers materiële kosten 2024 (voorlopig)

  • Jaar: 2024
  • Prijsindexcijfer: 2,51% 

Prijsindexcijfer personele kosten 2024 (voorlopig)

  • Jaar: 2024
  • Prijsindexcijfer: 4,94 %               

Indexatie met OVA-percentage

Voor de Wmo en de Jeugdwet bestaat er geen apart landelijk indexeringspercentage. Het rijk gebruikt het OVA-percentage om de tarieven in de Zvw en de Wlz te indexeren. Aangezien zorgaanbieders vaak zorg in meerdere zorgdomeinen leveren, is het voor hen van belang dat de tarieven in de verschillende zorgdomeinen zoveel mogelijk op dezelfde manier worden geïndexeerd. Bovendien sluit het percentage waarmee het accres in het gemeentefonds de afgelopen jaren toenam aan bij het OVA-percentage. 

In lijn met de hierover opgenomen bepaling in de op 2 december 2022 door de ALV-VNG algemeen verbindend verklaarde Contractstandaarden Jeugd (voor Wmo zijn deze in ontwikkeling) adviseert de VNG de gemeenten daarom voor 2024 de navolgende indexatie aan te houden..

 

Weging

Index 2023

 

Index 2024

 

Index 2024

 

 

Voorlopig*

Definitief 

Verschil

 

Voorlopig

 

Aanbieder

Overheidsbijdrage arbeidsontwikkeling (OVA)

90,00%

4,74%

6,36%

1,55%

 

4,94%

 

 

Prijs particuliere consumptie (PCC)

10,00%

4,87%

7,02%

2,05%

2,51%

Totaal

 

4,75%

6,43%

1,60%

4,70%

6,30%

 

Meer informatie

Lees het volledige artikel