De ontwikkelingen van de afgelopen jaren onderstrepen het belang van goede data in het sociaal domein. Op het gebied van Wmo en Jeugd was het Iv3-model voor het aanleveren van begrotings- en rekeningcijfers vrij grofmazig. Daardoor is vergelijken lastig en zijn trends moeilijk te ontwaren.

Verfijnde taakvelden Wmo en Jeugd

De ministeries van BZK en VWS besloten vorig jaar om meer detail aan te brengen in het Iv3-model. Dit resulteerde in een verfijning van de taakvelden, waarbij de 5 taakvelden voor individuele voorzieningen Wmo en Jeugd werden opgedeeld in 19 taakvelden.

De VNG ondersteunt de wens tot verfijning maar vroegen wel om meer aandacht voor de haalbaarheid van de voorgestelde wijzigingen. Omwille van het tijdspad besloot BZK de verfijning door te voeren en deze zorgvuldig te evalueren, op dit punt staan we nu.

Onderzoek naar uitvraag begroting 2023

De eerste uitvraag voor de gemeentebegroting van 2023 vond plaats in het laatste kwartaal van 2022. Uit de eerste grove analyse ontstaat nog onvoldoende beeld van de plausibiliteit en bruikbaarheid van de aanlevering. BZK is dit in in samenwerking met VWS nader aan het onderzoeken.

Door BZK en VWS is bovendien ondersteuning opgezet om gemeenten die daar behoefte aan hebben te helpen bij het zo valide mogelijk aanleveren van de gevraagde taakvelden. Hierbij is bureau jb Lorenz ingeschakeld.

Ervaringen gemeenten: oproep 

De VNG sluit aan bij het proces, vooral vanuit de insteek van evaluatie. De verfijning heeft als doel om meer inzicht te krijgen in de uitgaven en ook de informatiepositie van gemeenten hierbij te verbeteren. Met oog hierop zijn we benieuwd naar de ervaringen van gemeenten.

Welke knelpunten ervaart u, heeft u positieve ervaringen? Laat het weten via postbusiv3@minbzk.nl. Via dit mailadres kunt u zich ook aanmelden voor ondersteuning bij de aanlevering. Uiteraard is de VNG ook direct benaderbaar via contactpersoon Janneke Lummen: janneke.lummen@vng.nl.