Gemeentelijke Uitvoering (127)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Gemeentelijke software initiatieven opschalen

Binnen gemeenten zijn er veel iniatieven die passen bij de Common Ground principes. Sommige van deze initiatieven zijn kansrijker dan anderen. De kansrijke initiatieven verdienen indien nodig ondersteuning bij het opschalen van een enkele aangesloten gemeente naar veel gemeenten, zodat...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Server

Toegang

Ondersteunen van gemeenten in het verder vernieuwen en vormgeven van hun toegang.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Sociaal domein

Focus op uitvoering

Focus op Uitvoering kent haar oorsprong in de vertrouwenscrisis tussen overheid en burger. In het position paper ‘Samenwerken aan vertrouwen’ (VNG, mei 2021) leggen gemeenten vast dat zij samen met andere overheden concrete stappen willen zetten om het vertrouwen in...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten

GT Vaste Communicatie

GT Vaste Communicatie is de gezamenlijke aanbesteding voor vaste spraak en data.
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Telefoon

Aanjaagteam Digitale Toegankelijkheid

Gemeenten zijn sinds juni 2018 verplicht hun digitale kanalen toegankelijk te maken voor mensen met een beperking, en daarover te publiceren. Dit is conform het Tijdelijk besluit toegankelijkheid overheid (BDTO).
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Gesprek

GGI-Cloud Expertisecentrum

De Gemeentelijke Gemeenschappelijke Infrastructuur (GGI) is het resultaat van de wens van gemeenten om samen te werken aan meer collectiviteit in ICT-voorzieningen. Onderdeel van de GGI is GGI-Cloud. Via het GGI-Cloud expertisecentrum worden ondersteunende middelen aangeboden op basis van voorbeelden...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Server

Kenniscentrum Markt en Overheid

Kenniscentrum Markt en Overheid versterkt de samenwerking tussen de netwerkpartners van de gemeentelijke uitvoering. Dat doet de VNG door kennis van de markt en overheid beschikbaar te stellen, publiek-private relatiemanagement te verzorgen, strategisch leveranciersmanagement in te richten en procesregie te...
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten
Dienstverlening en bedrijfsvoering van gemeenten