Gemeentelijke Uitvoering (72)

Dit is een overzicht van projecten, programma's en diensten die voortkomen uit de Gezamenlijke Gemeentelijke Uitvoering (GGU). Zij helpen gemeenten de dienstverlening te verbeteren en een doelgerichte en efficiënte organisatie op te zetten. Het overzicht is ingedeeld volgens de hoofdthema's van de GGU. Projecten die nog in ontwikkeling zijn of waar nog geen besluit over genomen is, zijn (nog) niet in dit overzicht opgenomen. Lees meer over de GGU en het GGU portfolio.

Server

WOZ-datacenter

Op het webportaal WOZ-datacenter vinden gemeenten informatie die ze nodig hebben om WOZ-taxaties uit te voeren en te onderbouwen. De website verzamelt stichtingskosten en andere marktinformatie voor de WOZ-uitvoering. Een onmisbare tool, zeker voor de WOZ-waardering van incourante en agrarische...

Leefomgeving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Politie

Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (Ondermijning)

Het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is een beleidsprioriteit van veel gemeenten. Data kunnen helpen om meer inzicht te krijgen in ondermijningsvraagstukken. De Datavoorziening Onregelmatigheden Op de Kaart (DOOK) geeft gemeenten op basis van data inzichten in onregelmatigheden. Onregelmatigheden zijn situaties...

Informatiesamenleving
Leefomgeving
Nieuwbouw

Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving

Nederland moet in 2050 aardgasvrij zijn, staat in het Klimaatakkoord. Bij de energietransitie spelen gemeenten een belangrijke rol. De Datavoorziening Energietransitie Gebouwde Omgeving (DEGO) biedt gemeenten de gegevens die ze nodig hebben om plannen te maken voor aardgasvrije wijken.

Leefomgeving
Papiergeld

Huishoudboekje

Huishoudboekje is een dienst van gemeenten, waarmee inwoners financieel worden ontzorgd voordat financiële problemen ontstaan. Zo voorkomt Huishoudboekje mogelijke escalatie van schulden. Daarbij staat centraal dat Huishoudboekje betrouwbaar, toegankelijk en begrijpelijk is voor iedereen, en zeker voor de mensen die...

Inclusieve samenleving
Magazijn

Gemeentelijke Model Architectuur (GEMMA)

GEMMA staat voor de GEMeentelijke Model Architectuur. Dit is de landelijke referentiearchitectuur voor gemeenten. GEMMA helpt gemeenten om (ICT-)ontwikkelingen in samenhang aan te sturen. Ontwikkelen, bouwen, aanschaffen en implementeren onder architectuur zorgt ervoor dat oplossingen onderling goed samenwerken. Ook ontstaat...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Server

GEMMA Softwarecatalogus

De GEMMA Softwarecatalogus is het online informatiesysteem, waarin gemeenten aangeven welke pakketten die zij gebruiken gekoppeld zijn aan referentiecomponenten uit de GEMMA. Teven staat hierin het gebruikte softwareaanbod voor gemeenten en gemeentelijke samenwerkingsverbanden in. In de online catalogus staan per...

Informatiesamenleving
Ondersteuning gemeentelijke organisatie
Publiek

Burgerpeiling

Als gemeente wilt u uw beleid en dienstverlening zo goed mogelijk afstemmen op de wensen van uw inwoners. Daarvoor is het van belang dat u weet wat er leeft in de gemeenschap. Om hier inzicht in te krijgen kunt u...

Ondersteuning gemeentelijke organisatie