10 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/013
Hierbij treft u wederom een update over een aantal onderwerpen gerelateerd aan de coronacrisis en de inzet van de VNG.
3 april 2020
Ledenbrief
De coronacrisis is van grote invloed op het werk van gemeenten. Dat beseffen we bij de VNG terdege en onlangs stuurden wij u daar een brief over. Ondertussen gaan alle andere gemeentelijke processen door. Met deze brief willen wij opnieuw uw aandacht vragen voor de Wet op de kwaliteitsborging voor...
3 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/012
In deze ledenbrief een aantal ontwikkelingen van de afgelopen week in de coronacrisis.
1 april 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/011
Graag informeer ik u over het position paper dienstverlening dat onlangs is vastgesteld door de Commissie Informatiesamenleving, het College van Dienstverleningszaken en de Taskforce Samen Organiseren. Met dit position paper geven we mede invulling aan de doelstellingen van Samen Organiseren en onze Digitale Agenda 2020.
27 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/010
Met deze ledenbrief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen met betrekking tot de coronacrisis na de ledenbrief van vorige week.
26 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/009
De VNG heeft de handreiking contracteren voor de gemeentelijke praktijk “Wie vooraf goed oplet, blijft steeds aan zet” opgesteld. Deze handreiking behandelt met specifieke aandacht voor de gemeentelijke praktijk een aantal onderwerpen die voor het sluiten van een overeenkomst goede afweging vragen.
18 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/008
De uitbraak van het coronavirus en de ingrijpende maatregelen om de verspreiding ervan zoveel mogelijk te beperken hebben het dagelijkse leven sterk ontwricht. De huidige situatie brengt ons op onbekend terrein en stelt gemeenten en hun inwoners voor een aantal urgente problemen. Ook voor de wijze waarop wij als Vereniging...
17 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/007
Veel gemeenten werken actief aan digitale inclusie. Wat nu wordt gedaan, is echter nog niet genoeg. Uit onderzoek uitgevoerd door de Ombudsman blijkt dat circa een kwart van de burgers en ondernemers vindt dat de digitalisering te snel gaat. Zij vinden dat de overheid nog onvoldoende doet om burgers –...
2 maart 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/006
De VNG zoekt kandidaten voor in totaal 30 vacatures in het VNG bestuur en in verschillende VNG commissies (inclusief colleges), waaronder de vacatures van vicevoorzitter commissie Europa & Internationaal en voorzitter College voor Arbeidszaken. Wij nodigen u van harte uit om u kandidaat te stellen voor een of meer vacatures...
20 februari 2020
Ledenbrief
Lbr. 20/004
In deze brief informeren we u over de ondersteuning die de VNG u biedt om de lokale preventiebeweging te kunnen ontwikkelen.