Ledenbrief nummer

Lbr. 21/068

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de Erfgoedverordening, omdat de Erfgoedverordening ook regels bevat over de fysieke leefomgeving. Met ingang van 1 juli 2022 moet de Erfgoedverordening technisch zijn aangepast aan de Omgevingswet. In verband daarmee hebben wij de wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de Model Erfgoedverordening 2016 geactualiseerd, zodat vanaf juli 2022 doorgewerkt kan worden met de Erfgoedverordening.