Geachte fractievoorzitters van de Eerste Kamer,

U vergadert per fractie over de groslijst van al dan niet controversieel te verklaren wetten om deze op 26 september plenair vast te stellen.

In onze brief van 9 juli met het IPO en Unie van Waterschappen hebben wij u opgeroepen te voorkomen dat Nederland stil komt te staan. De decentrale overheden hebben de ruimte nodig om besluiten te kunnen nemen die nodig zijn om dit land draaiend te houden. In onze oproep van 4 september vragen wij wederom het gehele parlement het land niet te laten stilvallen. 

We zijn blij dat deze boodschap door de Tweede Kamer is omarmd, er zijn afgelopen week maar weinig dossiers van de agenda gehaald.