Geachte leden der Staten-Generaal, beste Eerste en Tweede Kamerleden,

De komende dagen beslist u erover welke onderwerpen wel en niet behandeld worden in de periode totdat er een nieuw kabinet is gevormd.

Vandaag roepen we u namens de Nederlandse gemeenten en het Caribisch deel van het Koninkrijk op om te voorkomen dat het land tot die tijd stil komt te staan. We vragen u op cruciale terreinen niet te wachten op een nieuwe regering maar dóór te gaan met de behandeling van noodzakelijke wet- en regelgeving.

Want er liggen grote maatschappelijke vraagstukken voor die niet kunnen wachten. Elke dag merken we binnen onze gemeenten hoe groot de problemen zijn. We zien hoe inwoners in onzekerheid verkeren of kwetsbaar zijn omdat de overheid hen niet of onvoldoende helpt. De voorbeelden zijn bekend: woningzoekenden vinden geen (betaalbaar) huis. Wachtlijsten in de jeugdzorg worden steeds langer. Armoede neemt toe.

Stilstand is onverantwoord. Juist nu is inzet en daadkracht nodig om beleid te maken over zaken die mensen dagelijks raken en om dit land draaiend te houden. Mensen kunnen hun zorgen niet uitstellen en even in de ijskast zetten. Oplossingen voor de problemen van mensen zijn nú nodig. Help ons de betrouwbare overheid te zijn met voldoende structurele middelen, nu en na 2026, om die betrouwbare overheid te kunnen zijn.

Dus vragen we u, Tweede Kamerleden en Senatoren: stel ons in staat om woningen te blijven bouwen, zorg dat we gezamenlijk de toenemende armoede kunnen bestrijden, dat we kunnen blijven verduurzamen en dat de energietransitie kan doorgaan.

Namens alle Nederlandse gemeenten,

Sharon Dijksma
Voorzitter Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Pamflet Laat Nederland niet stilvallen (PDF, 279kB)

Steunbetuigingen:

  • Cedris
  • Divosa
  • IPO
  • Movisie
  • Nederlandse Jeugdraad (NJR)
  • NVM
  • NVVK
  • Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ)
  • Sociaal Werk Nederland
  • Unie van Waterschappen

VNG-brieven aan Kamer over wel of niet controversieel verklaren onderwerpen