Geachte mevrouw Kroeskamp,

In uw brief van 7 mei jl. met bovenstaand kenmerk heeft u de VNG uitgenodigd om op het conceptwetsvoorstel kwijtschelding aan KOT-gedupeerden te reageren. Dit wetsvoorstel geeft gemeenten een grondslag om openstaande belastingschulden van gedupeerden van de kinderopvangtoeslagaffaire kwijt te schelden. In uw brief vraagt u ons ook om een reactie op een aantal specifieke zaken. Hiermee voldoen wij aan uw verzoek.