Ledenbrief nummer
Lbr. 20/072

Het kabinet heeft de coronamaatregelen aangescherpt met het doel een nieuwe lockdown te voorkomen. In deze ledenbrief schetsen wij de gevolgen van deze aanscherping voor gemeenten. Daarbij besteden wij aandacht aan de ventilatie van scholen, de Tijdelijke overbruggingsregeling  zelfstandig ondernemers (TOZO), kinderopvang, cultuur, sport, buurt- en dorpshuizen en jeugdorganisaties.