Ledenbrief nummer

Lbr. 19/103

De Model Archiefverordening 2017 en aanhangende modellen (Model Beheerregeling informatiebeheer en Model Aanwijzings- en benoemingsbesluiten informatiebeheer) van de VNG zijn geactualiseerd in verband met de Aanpassing van wetten in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren, die onder meer een aanpassing in de Archiefwet 1995 tot gevolg heeft. De gemeentearchivaris wordt per 1 januari 2020 niet langer benoemd, maar wordt aangewezen. In de Archiefwet 1995 worden specifieke bevoegdheden geattribueerd (toegekend) aan de functie van archivaris. De arbeidsovereenkomst met de gemeentearchivaris kan, anders dan het eerdere benoemingsbesluit, niet tevens als grondslag dienen voor de uitoefening van die bevoegdheden. Daarom wordt aanbevolen om vóór 1 januari 2020 ook een aanwijzingsbesluit te nemen.