De Belastingdienst maakt gebruik van computersystemen om belastingaangiften en aanvragen van toeslagen te verwerken. In deze systemen staan de gegevens van iedereen die belasting betaalt of een toeslag krijgt. Een van deze systemen was de Fraude Signalering Voorziening (FSV). De FSV werd gebruikt voor het registreren van risicosignalen. Daarnaast werd de FSV gebruikt voor het registreren van informatieverzoeken van derden, zoals gemeenten. De registratie van informatieverzoeken betekent niet dat de inwoner als fraudeur werd aangemerkt.

Uit onderzoek is gebleken dat het FSV op verschillende punten niet voldeed aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo hadden te veel medewerkers toegang tot de FSV en werden de gegevens te lang bewaard en niet aangepast na onderzoek. Daarom is de FSV op 27 februari 2020 uitgezet en daarna niet meer gebruikt. 

Verschillende doeleinden

FSV werd gebruikt voor 2 doeleinden: 

  1. Als registratiesysteem voor informatieverzoeken door derde partijen (waaronder gemeenten)
  2. Als risicosignaleringssysteem

Registratiesysteem voor informatieverzoeken 

In het FSV werden informatieverzoeken van andere overheidsorganisaties geregistreerd, bijvoorbeeld een gemeente of UWV, die het inkomen van iemand opvroegen. 

Risicosignaleringssysteem

De Belastingdienst kon in het FSV registreren dat een belastingaangifte volgens het computersysteem misschien niet klopte. Zo’n registratie werd een risicosignaal genoemd. Bijvoorbeeld als iemand hoge reiskosten opgaf, terwijl hij dicht bij zijn werk woonde. Dit kon aanleiding zijn om een belastingaangifte of een aanvraag van een toeslag handmatig te controleren. 

Effecten voor gemeenten 

Van gemeenten, die het betreft, wordt nu op 2 punten om actie gevraagd:

  • De meeste inwoners, die vanwege door de Belastingdienst gesignaleerde risico’s, in de FSV stonden zijn inmiddels geïnformeerd. De Belastingdienst gaat nu ook de inwoners informeren waarnaar informatieverzoeken zijn gedaan door publieke organisaties, zoals gemeenten. Gemeenten kunnen daarop vragen verwachten van inwoners die meer informatie willen ontvangen over z’n informatieverzoek. 
  • Signalen uit het risicosignaleringssysteem van de FSV zijn ook gedeeld met gemeenten. De Belastingdienst heeft de gemeenten, met wie de signalen zijn gedeeld, benaderd en geïnformeerd over het feit dat informatie uit de FSV is gedeeld. Als uw gemeente niet is benaderd, betekent dit dat er geen informatie uit het risicosignaleringssysteem met uw gemeente is gedeeld.   

Binnen deze omgeving leest u meer over hoe de VNG gemeenten ondersteunt bij de verwerking van deze acties en de gevolgen daarvan.