Naar aanleiding van de motie van het lid Marijnissen c.s.  heeft de Belastingdienst toegezegd dat zij de inwoners die in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) geregistreerd stonden daarover zo snel mogelijk zal informeren. Op deze pagina vind u meer informatie over de uitvoering van de toezegging en de mogelijke gevolgen daarvan voor gemeenten.

De meeste inwoners die vanwege door de Belastingdienst gesignaleerde risico’s in de FSV stonden zijn inmiddels geïnformeerd. De Belastingdienst gaat nu ook de inwoners informeren waarnaar informatieverzoeken zijn gedaan door publieke organisaties, zoals gemeenten. 

Informatieverzoeken door gemeenten 

Gemeenten en belastingdienst wisselen bij tiental processen op tal van domeinen gegevens uit. Dergelijke informatieverzoeken berusten op wet- en regelgeving. Zo kunnen gemeenten in het kader van het verlenen van een bijstandsuitkering belasting- of inkomensgegevens opvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst is wettelijk verplicht de opgevraagde gegevens te verstrekken en het inzageverzoek te registreren. Het kan zijn dat een dergelijk (rechtmatig) informatieverzoek door uw gemeente door de Belastingdienst in de FSV is geregistreerd.

Wat gebeurt er nu? 

De Belastingdienst gaat medio april de inwoners informeren waarnaar informatieverzoeken zijn gedaan door gemeenten. In de brief naar inwoners wordt nadrukkelijk aangegeven dat overheidsorganisaties rechtmatig informatie uitwisselen. Tevens wordt aangegeven dat de gemeente niet op de hoogte was dat een informatieverzoek leidde tot een registratie in FSV.

Inwoners kunnen met vragen terecht bij het speciaal daartoe opgerichte Meldpunt FSV welke dagelijks te bereiken is op 0800 – 235 83 56. Het meldpunt beantwoordt vragen over de FSV en de registratie bij de Belastingdienst. In lang niet alle gevallen is geregistreerd door welke gemeente het informatieverzoek is gedaan. Indien de inwoner dit wenst, kan de medewerker bij het meldpunt de inwoner informeren in welke gevallen een gemeente een informatieverzoek kan doen, zodat de mogelijke entiteit van de gemeente kan worden achterhaald. 

Effecten voor gemeenten

Wij verwachten dat de meeste inwoners het speciaal daartoe opgerichte meldpunt zullen benaderen indien zij vragen hebben over de registratie in FSV. Desalniettemin is het niet onvoorstelbaar dat gemeenten ook vragen ontvangen over een informatieverzoek.