Eén van de onderzoeken die is gedaan naar aanleiding van de toeslagenaffaire betreft de effecten van gegevensdeling met andere (decentrale) overheden. Op 19 januari 2022 is door PWC het rapport ‘Onderzoek gegevensdeling met derden’ uitgebracht. Dit rapport is op 25 januari 2022 door staatssecretaris Van Rij aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Onderzoek 

PWC heeft circa 300.000 e-mails geanalyseerd vanuit de functionele postbussen waarin signalen die in FSV werden geregistreerd bij de Belastingdienst binnenkwamen. PWC heeft hierin 536 keer deling met een derde partij waargenomen. Uit het onderzoek blijkt dat de Belastingdienst 156 maal signalen heeft verstrekt aan gemeenten. Inmiddels is duidelijk dat het over 59 gemeenten gaat.

Effecten voor gemeenten

De Belastingdienst gaat de gemeenten die het aangaat benaderen en informeren over het feit dat informatie uit de FSV is gedeeld. Het onderzoek loopt nog. Dat betekent dat op dit moment niet duidelijk is of, en zo ja in welke mate, de gedeelde FSV informatie navolging heeft gekregen. Als VNG vinden wij het belangrijk gemeenten te ondersteunen en overzicht te houden op mogelijke effecten. Over de inhoud van de signalen hebben we geen informatie. Onze rol bestaat alleen uit het leggen van contacten tussen de gemeenten en de Belastingdienst.

Daarom vragen we gemeenten om een contactpersoon bij de VNG op te geven. Deze contactpersoon fungeert als aanspreekpunt voor zowel de VNG als de Belastingdienst en zal gericht geïnformeerd worden over het lopende onderzoek en het verdere proces. 

De gegevens van de contactpersoon kunt u mailen naar fsv@vng.nl