• Proef met Jeugd-GGZ bij huisarts: minder doorverwijzingen

Gespecialiseerde jeugdgezondheidszorg dichtbij de huisarts in de buurt leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere en dure jeugd-ggz. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit een proef in de gemeenten Oude IJsselstreek. Lees verder

  • Factsheet over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op zorg, hulp en bescherming. Rijk en VNG hebben afspraken over jeugdhulp voor rechtmatig én niet rechtmatig verblijvende minderjarige vreemdelingen. Dit factsheet informeert u hierover. Lees verder

  • Veilig Thuis maakt werk van kwaliteitsverbetering

De Inspectie Jeugdzorg bezocht alle 26 Veilig Thuis organisaties en publiceerde het eindrapport. Daaruit blijkt dat de VT organisaties adequaat handelen bij situaties met acuut gevaar. De verbeterpunten verschillen per Veilig Thuis organisatie. Lees verder

  • Gegevensaanlevering gemeentelijke monitor Sociaal Domein

U hebt nog tot en met 25 maart de tijd om gegevens aan te leveren voor de gemeentelijke monitor Sociaal Domein. De gemeentelijke monitor wordt in juni weer gepubliceerd, met cijfers over het hele jaar 2015. Lees verder

  • Landelijke contracten jeugdhulp en tarieven 2016

Waar vind ik de landelijke contracten Jeugdhulp en de tarieven van dit jaar? Deze vragen krijgt de VNG regelmatig. U vindt deze informatie over landelijk ingekochte jeugdhulp op onze speciale webpagina. Lees verder

  • Fraudepreventie Wmo en Jeugd

Heeft handhaving en fraudepreventie prioriteit in uw gemeente? Wat is belangrijker: controle of vertrouwen? Beleidsmedewerkers, handhavers en controllers discussieerden tijdens vier bijeenkomsten over fraudepreventie en naleving bij de Wmo2015 en Jeugdwet. Lees verder

  • Landelijke toezichtsautoriteit voor de zorg, ja of nee?

Belangenorganisaties van cliënten in de zorg vinden dat er een autoriteit moet komen die oog houdt op de uitvoering van zorg. Precies de verkeerde reactie, zeggen Pieter Hilhorst en Jos van der Lans in hun column. Lees verder

  • 10 Gouden Sociale Gemeenten: De gouden formule

Gemeenten zoeken allemaal naar een nieuwe vormgeving van het sociaal domein. De MOgroep vond goede voorbeelden van samenwerking tussen sociaal werk, zorg en welzijn op wijkniveau en tien gemeenten die hierin veel aandacht hebben voor de bewoners. Hun ervaringen zijn gebundeld in deze publicatie

  • Juridisch kader toezicht op kwaliteit van PGB-ondersteuning

GGD GHOR Nederland heeft het juridisch kader voor toezicht op kwaliteit van de PGB-ondersteuning opgesteld. Deze notitie geeft inzicht in de juridische bevoegdheden van de (GGD-) toezichthouder bij de beoordeling van de kwaliteit van de PGB-ondersteuning. Het kader is opgesteld in afstemming met VNG, IGZ en VWS. Juridisch Kader 

  • Meld u aan voor het VNG-weekoverzicht!

Bij de aanmelding kunt u een selectie maken van de voor u interessante onderwerpen, zoals Jeugd, Wmo en en Socaal domein. Aanmelden