Proef met Jeugd-GGZ bij huisarts: minder doorverwijzingen

Gespecialiseerde jeugd-ggz dichtbij de huisarts in de buurt leidt tot minder doorverwijzingen naar zwaardere en dure jeugd-ggz. Dat blijkt volgens Binnenlands Bestuur uit een proef in gemeente Oude IJsselstreek. 

Proef

In de proef kregen huisartsen ondersteuning van in kinder- en jeugdpsychiatrie gespecialiseerde GZ-psychologen.

  • huisarts.png?itok=ygN5WF0J
    Deze psychologen zaten in hetzelfde pand als de huisartsenpraktijk en hielpen de huisarts bij de beoordeling van een kind en de keuze/doorverwijzing naar basis-ggz of gespecialiseerde ggz.
  • Waar nodig boden de psychologen bovendien zelf kortdurende behandeling en begeleiding. 

Controlegroep

Voor het testen van de nieuwe werkwijze is tijdens de proef een controlegroep actief geweest met artsen die geen extra ondersteuning kregen. In de proefperiode van acht maanden bestonden er grote verschillen tussen beide groepen.
  • In de groep met de nieuwe werkwijze kregen 18 kinderen een doorverwijzing naar de ggz.
  • In de groep waar geen ondersteuning was van een psycholoog verwezen de huisartsen 58 kinderen door. 

Vervolg

Dit jaar betaalt Oude IJsselstreek de GZ-psychologen met expertise in kinder- en jeugdpsychiatrie in de huisartsenpraktijken. Het aantal uren ondersteuning is toegenomen. Als de volgende meting in april goed uitpakt, kunnen meer huisartspraktijken meedoen. 

Als de positieve lijn doorzet wil de gemeente in 2017 alle huisartsen die dat willen, mee laten doen. Buurgemeente Doetinchem is ook positief en ook de huisartsen daar kunnen meedoen aan de proef.

Dit artikel is gebaseerd op de eerste resultaten van de proef, deze zijn nog niet in een rapportage verwerkt. De eerste rapportage wordt in april opgeleverd.

Meer informatie