Factsheet over jeugdhulp aan asielzoekerskinderen

Alle kinderen in Nederland hebben recht op zorg, hulp en bescherming. Rijk en VNG hebben afspraken over jeugdhulp voor rechtmatig én niet rechtmatig verblijvende minderjarige vreemdelingen. Een factsheet informeert u hierover. 

De gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor het verstrekken van voorzieningen in het kader van de Jeugdwet aan alle kinderen en jongeren tot 18 jaar die in de gemeente verblijven, ongeacht hun verblijfsstatus.

20150724_voor_alle_kinderen_jeugdwet_en_

Factsheet 

De factsheet 'Jeugdwet en minderjarige vreemdelingen' geeft uitleg over de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Ook vindt u er een overzicht van type jeugdhulp, kostenverantwoordelijke en doelgroep: wie draagt in welke situatie de kosten voor jeugdhulp. De publicatie verscheen vorig jaar, maar de informatie is up to date. 

Meer informatie