Regiobijeenkomsten Fraudepreventie Wmo/Jeugd: call to action

Heeft handhaving en fraudepreventie prioriteit in uw gemeente? Wat is belangrijker: controle of vertrouwen? Beleidsmedewerkers, handhavers en controllers discussieerden tijdens vier regiobijeenkomsten over fraudepreventie en naleving bij de Wmo2015 en Jeugdwet.

Dat daar geen pasklaar antwoord op is werd snel duidelijk.

Sommige gemeenten hadden in 2015 andere prioriteiten maar zien door signalen dat fraudepreventie nu langzaam op de agenda komt. Een aantal gaf aan bij het overhevelen van de Wmo2015 en Jeugdwet naar gemeenten direct ook aandacht te hebben voor fraude en naleving.

Deelnemers buigen zich over een casus

Laaghangend fruit

Dagvoorzitter Maes vroeg dhr. Paping (manager Handhaving Almelo): ‘Wat is laaghangend fruit waar gemeenten morgen mee aan de slag kunnen?’ Hieronder zijn tips:

  • Het adagium voor wijkteammedewerkers moet zijn dat ze iets waar ze zich over verwonderen, niet moeten laten waaien. Bespreek zo’n gevoel of vermoeden. Maak signalen expliciet.
  • Zorg dat er een tafel is waar wijkteammedewerkers met hun signalen terecht kunnen. Organiseer samenwerking tussen frontoffice, backoffice en Wmo-medewerkers.
  • Controleer op ogenschijnlijk simpele dingen. Hoe verhoudt bijvoorbeeld het aantal medewerkers van een zorgaanbieder zich tot het aantal dagdelen verleende zorg? 
  • Betrek de collega’s die de Participatiewet handhaven bij de Wmo 2015 en de Jeugdwet.

Expertteam Fraudepreventie en handhaving

Het kenniscentrum naleving en handhaving heeft een Expertteam dat gemeenten op verschillende manieren ondersteunt. Het team beantwoordt vragen van gemeenten, verspreidt (inspirerende) aanpakken van andere gemeenten, bouwt een netwerk op en ontwikkelt praktische handreikingen.

Meer informatie

Hieronder vindt u de verslagen van de bijeenkomsten in Haarlem en Zwolle, de presentaties en twee handreikingen.