Voor het opstarten van de gemeentelijke (arbeids)organisatie en de gemeentelijke dienstverlening heeft de VNG handreikingen ontwikkeld. Hierin zijn aandachtspunten opgenomen die als hulpmiddel kunnen dienen bij het opstarten. Gemeenten worden vooral opgeroepen om hun input en ervaringen te delen op het VNG Werkgeversforum t.a.v. een veilige werkomgeving.